آرامش ,آرام ,یعنی ,آرامش یعنی


بسم الله


خداوند از مومنان (هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند) راضی و خشنود شد . خدا آنچه را در درون دل هایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود می دانست ، به همین خاطر آرامش را بر دل هایشان نازل کرد  و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آن ها فرمود .


18 *فتح*ای خالق ِ آرام ِ دل ها ... ای خدایی که به من یاد دادی آرامش یعنی دلت آرام باشد نه اتفاق های اطرافت و نه ظاهر زندگی ات ... آرامش یعنی دلت قرص و محکم باشد ... یعنی تکیه زدن به جبروت تو و نگاه کردن به عظمتت و کیف کردن ... و تو آرام ِ آرام ِ دل هایی ...


آرامش من .. ای کسی که بر تو پوشیده نیست عمق دلم ... دستم بگیر و ببر با خود.......

آرامش من .. می طلبم رضایت تو را و خشنودی ات را ... و نه خشنودی بندگانت ... جـــــــاست یو

منبع اصلی مطلب : درختچـه خوشحال انار
برچسب ها : آرامش ,آرام ,یعنی ,آرامش یعنی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ف 18